Corona

Op deze pagina is alle informatie te vinden met betrekking tot maatregelen en richtlijnen die Bourgondië hanteert om veilig en verantwoord te kunnen volleyballen. Deze komen voort uit de richtlijnen zoals die gesteld zijn door de NOC-NSF/Nevobo, Gemeente Wijk bij Duurstede en Stichting Wijk Sport. Wij verzoeken leden, bezoekende teams en toeschouwers om deze richtlijnen te respecteren en zich op locatie te gedragen volgens de geldende regels.  Mocht er geconstateerd worden dat de regels niet nageleefd worden dan kan een waarschuwing volgen. In het uiterste geval kan door gemeentelijke handhaving een boete uitgedeeld worden, dit willen we natuurlijk voorkomen. Voor vragen kunt u ter plekke terecht bij aanwezige (bestuurs-) leden en/of het barhoofd. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de vereniging: secretaris@bourgondie.net. 

Basismaatregelen
• heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen;
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
• houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5m afstand

Aanvullende maatregelen vanaf 14 januari 2022
Binnensportlocaties zijn weer geopend. Wedstrijden en trainingen onderling op de eigen club zijn toegestaan. Verder gelden er voorwaarden onder andere voor het dragen van mondkapjes en het gebruik van het coronatoegangsbewijs.

  • Bij verplaatsingen in de sporthal is het dragen van een mondkapje verplicht vanaf 13 jaar;
  • Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn uitzonderingen (zie update CTB);
  • Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan;
  • Bij binnensporten mag geen publiek aanwezig zijn;
  • Sportkantines zijn alleen open voor afhaal;
  • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open;
  • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij trainingen;
  • conform eerder Nevobo besluit d.d. 14 november 2021 zijn wedstrijden voorlopig nog uitgesteld.

Coronatoegangsbewijs (CTB) 
Bij de ingang van onze sportlocatie zal gecontroleerd worden op een geldig CTB en legitimatie. Zonder geldig CTB kunnen we u helaas geen toegang verschaffen tot onze sportlocatie. Het coronatoegangsbewijs is verplicht voor:

  • trainen en spelen van wedstrijden in de sporthal vanaf 18 jaar;
  • toegang tot de horeca en het buitenterras vanaf 18 jaar. Het laten afhalen van eten en drinken is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs.

Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers.

(Update 15-01-2022)