Volleybal en corona

Op deze pagina is alle informatie te vinden met betrekking tot genomen maatregelen en richtlijnen die Bourgondië hanteert om veilig en verantwoord te kunnen volleyballen in corona-tijd. Deze komen voort uit de richtlijnen zoals die gesteld zijn door de NOC-NSF/Nevobo, Gemeente Wijk bij Duurstede en Stichting Wijk Sport. Wij verzoeken leden, bezoekende teams en toeschouwers om deze richtlijnen te respecteren en zich op locatie te gedragen volgens de geldende regels. In en rondom de sporthal zijn o.a. looprichtingen en ontsmettingspunten ingericht. Onze corona-coördinator, herkenbaar aan een geel vestje, zal samen met de verhuurder en handhavers van de gemeente erop toezien dat iedereen die aanwezig is op onze accommodatie zich houdt aan deze richtlijnen zodat we veilig onze sport kunnen beoefenen, eenieders gezondheid staat hierbij voorop. Mocht er geconstateerd worden dat de regels niet correct gehanteerd of overtreden worden dan kan een waarschuwing volgen. In het uiterste geval kan door gemeentelijke handhaving een boete uitgedeeld worden, dit willen we natuurlijk voorkomen. Voor vragen kunt u terecht bij de corona-coördinator (herkenbaar aan het gele hesje) of contact opnemen met de vereniging via email (zie tab Contact)

Update 19-03-2021 – Binnensportaccommodaties weer open, wel gelden er een aantal regels: Er mogen maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn (uitgezonderd de leeftijd t/m 17 jaar). Kleedkamers, douches en kantines blijven gesloten, toilet mag opengesteld worden. Buiten het sporten om geldt de 1,5 meter afstandsregel voor een ieder ouder dan 18 jaar.
Reserveren/registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht. Iedereen van 13 jaar of ouder draagt binnen een mondkapje. Deze mag gedurende het sporten af.

Algemeen:

 • Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten)
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek aan de sportaccomodatie
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen

Belangrijkste specifieke richtlijnen volleybal:

 • Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden
 • Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de reservebank, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op stoelen of een extra wisselbank welke doorlopen naar de wisselzone in de richting van de hoek van het speelveld.
 • Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon
 • Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechter wel
 • Het gedrag van spelers wordt volgens de normale regels bestraft. Als aanvulling hierop is het voor spelers niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of door het net naar de tegenstander te schreeuwen. Het bescheiden vieren van een punt is wel toegestaan
 • Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is ingevuld
 • Houd bij het invullen van het DWF, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter afstand aan. Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet
 • Maak gebruik van eigen materialen (bidon, handdoek) en reinig deze na afloop van de wedstrijd

Entree en sporthal:

 • Maak gebruik van de aangegeven looprichtingen
 • Desinfecteer handen bij binnenkomst: bij de entree van onze accommodatie en bij de ingang van de sporthal bevinden zich desinfectie dispensers
 • Buiten het speelveld altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden, wisselspelers en coach ook op 1,5 meter tijdens de wedstrijd. Dit geldt ook tijdens time-outs en veldwissel

Tribune:

 • Toeschouwers zijn niet toegestaan, dit geldt voor wedstrijden én trainingen
 • Chauffeurs van jeugdleden van bezoekende teams vallen onder teambegeleiding en mogen blijven kijken naar de wedstrijd
 • Aantal zitplaatsen is zeer beperkt, 6 tribunes á 9 personen
 • Gebruik alleen de aangegeven plaatsen, ook hier 1,5 meter afstand houden tenzij uit één huishouden
 • Het is niet toegestaan te zingen/schreeuwen/juichen. Klappen mag!
 • Laat de tribune netjes en schoon achter

Kleedkamers:

 • Kleedkamers zijn tot nader order gesloten
 • Dus thuis omkleden en douchen

Horeca / kantine:

 • Horeca is tot nader order gesloten. Er zijn automaten aanwezig voor koffie, thee, frisdrank en snoep
 • Ook in de kantine 1,5 meter afstand tot elkaar houden (tenzij uit één huishouden)
 • Laat de kantine netjes en schoon achter