Bestuur

Het reilen en zeilen van de vereniging wordt bewaakt en aangestuurd door een 3-koppig dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij worden hierbij ondersteund door verschillende commissies. Deze (bestuurs-) leden zetten zich in voor een soepel verloop van verschillende onderdelen binnen onze vereniging en zijn daarnaast het eerste aanspreekpunt binnen hun eigen domein. Heb je een vraag of opmerking voor het bestuur? Neem dan contact op met het desbetreffende lid.

Bestuur Bourgondië Contact
Voorzitter Patrick van Merrienboer voorzitter@bourgondie.net
Secretaris Wim van Koningsveld secretaris@bourgondie.net
Penningmeester Edo Janssen penningmeester@bourgondie.net
Technische zaken Johan Klerks technischezaken@bourgondie.net
PR & Communicatie Férenc Hutjens sponsoring@bourgondie.net
Commissies Contact
Technische Commissie Johan Klerks  tc@bourgondie.net
Wedstrijdsecretariaat Henk Rehorst wedstrijdsecretaris@bourgondie.net
Sponsoring, PR en Activiteiten Férenc Hutjens sponsoring@bourgondie.net     activiteiten@bourgondie.net
Horeca coördinator vacature bardienst@bourgondie.net
Vertrouwenspersoon Marcel Klerks vertrouwenspersoon@bourgondie.net
Commissie van beroep Piet van Bemmel, Ton van den Boogaard en Bert Neuman commissievanberoep@bourgondie.net