Bestuur

Het reilen en zeilen van de vereniging wordt bewaakt en aangestuurd door een 5-koppig bestuur.  Deze leden zetten zich in voor een soepel verloop van verschillende onderdelen binnen onze  vereniging en zijn daarnaast het eerste aanspreekpunt binnen hun eigen domein. Heb je een vraag of opmerking voor het bestuur? Neem dan contact op met het desbetreffende lid.

Bestuur Bourgondië Contact
Voorzitter Patrick van Merrienboer (ad interim) voorzitter@bourgondie.net
Secretaris Wim van Koningsveld (ad interim) secretaris@bourgondie.net
Penningmeester Esther Miltenburg penningmeester@bourgondie.net
Technische Commissie Johan Klerks tc@bourgondie.net
Wedstrijdsecretariaat / Scheidsrechtersommissie Henk Rehorst wedstrijdsecretaris@bourgondie.net
Sponsoring, PR en Activiteiten Férenc Hutjens sponsoring@bourgondie.net of activiteiten@bourgondie.net