Opzeggen

We vinden het erg jammer dat je overweegt op te zeggen. Mocht je nog twijfelen ga dan vooral in overleg met je trainer/coach of de Technische Commissie, wellicht zijn er opties om je lidmaatschap onder andere voorwaarden voort te zetten. Als de hoogte van de contributie de reden van opzegging is dan zijn er mogelijkheden om hierin ondersteund te worden. Vanuit de gemeente zijn diverse initiatieven om sport voor iedereen betaalbaar te houden. Meer informatie via de website van de gemeente of via onze secretaris.
Mocht je toch willen opzeggen dan willen we je vragen onderstaand opzegformulier in te vullen. De secretaris zal het formulier verwerken. Je hoort zo spoedig mogelijk van ons per wanneer je lidmaatschap beëindigd is.
Contributiekorting:
Mocht je last hebben van een langdurige blessure (minimaal 3 maanden) dan kom je in aanmerking voor korting op je contributie. Ook bij zwangerschap kan een korting aangevraagd worden. Informeer je trainer/coach en stuur een mail met je verzoek naar onze secretaris.
Beëindiging lidmaatschap:
Het lidmaatschap loopt per verenigingsjaar van 1 juli tot 1 juli. Opzeggen kan alleen schriftelijk geschieden via een schrijven of door het insturen van onderstaand opzegformulier uiterlijk vier weken voor het einde van het verenigingsjaar.

Opzegformulier

  • MM slash DD slash JJJJ